Οροι και Προϋποθέσεις
των πωλήσεων

1 - Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (CGV) ισχύουν για όλες τις πωλήσεις προϊόντων που πραγματοποιούνται από την εταιρεία Growy and Tasty (εφεξής «ο πωλητής») στον ιστότοπό της www.growyandtasty.com (εφεξής «ο πωλητής»). “η ιστοσελίδα”). Τα μέρη συμφωνούν ότι οι σχέσεις τους θα διέπονται αποκλειστικά από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εξαιρουμένων τυχόν άλλων όρων. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

2 - Προϊόντα

Τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στο site είναι προϊόντα τροφίμων και καλλυντικών από μικρούς τοπικούς παραγωγούς και τεχνίτες κυρίως στην Ελλάδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε άλλες κατηγορίες προϊόντων καθώς και την προέλευση των προϊόντων μας ανάλογα με τις ευκαιρίες. Ο πωλητής αναλαμβάνει να παρέχει ποιοτικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τα τρέχοντα πρότυπα. Οι φωτογραφίες και οι εικόνες που υπάρχουν στον ιστότοπο είναι μη συμβατικές.

3 - Τιμή

Οι τιμές των προϊόντων αναγράφονται στο site σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (TTC), χωρίς έξοδα αποστολής. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, αλλά αναλαμβάνει να τιμολογήσει τα προϊόντα στην τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή της επικύρωσης της παραγγελίας από τον πελάτη.

4 - Παραγγελία

Ο πελάτης μπορεί να κάνει μια παραγγελία στον ιστότοπο 24/7. Για την επικύρωση της παραγγελίας του, ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το καλάθι του καθώς και μια ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας, παρέχοντας τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής του. Η επικύρωση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο ιστότοπος ηλεκτρονικών πωλήσεων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία.

5 - Πληρωμή

Η πληρωμή για τα προϊόντα πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα, PayPal, Google Pay, Apple Pay.
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε άλλους τρόπους πληρωμής με την πάροδο του χρόνου. Οι συναλλαγές είναι ασφαλείς σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ισχύοντα πρότυπα. Ο πελάτης εγγυάται στον πωλητή ότι έχει τις εξουσιοδοτήσεις που ενδεχομένως είναι απαραίτητες για τη χρήση της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οποιαδήποτε παραγγελία και παράδοση σε περίπτωση άρνησης εξουσιοδότησης για πληρωμή με πιστωτική κάρτα από επίσημα διαπιστευμένους οργανισμούς ή σε περίπτωση μη πληρωμής.

6 - Παράδοση

Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο πελάτης κατά την παραγγελία. Ο πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει εγκαίρως σύμφωνα με τον μεταφορέα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για καθυστερήσεις ή λάθη παράδοσης από τον μεταφορέα. Οι χρόνοι παράδοσης δίνονται ενδεικτικά και δεν είναι εγγυημένοι. Τα έξοδα αποστολής είναι ευθύνη του πελάτη και αναγράφονται κατά την παραγγελία.

6 - Παράπονο

Τυχόν παράπονα πελατών πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: order@growyandtasty.com. Ο πελάτης έχει 2 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων για να υποβάλει παράπονο.

7 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ο πελάτης έχει προθεσμία από την παραλαβή των προϊόντων για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη.

8 - Νομικές εγγυήσεις

Ο πελάτης επωφελείται από νομικές εγγυήσεις συμμόρφωσης και κρυφά ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει τον ιστότοπο ηλεκτρονικών πωλήσεων εντός 48 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας του.

9 - Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικών πωλήσεων αναλαμβάνει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και να τα χρησιμοποιεί μόνο στο πλαίσιο της εμπορικής σχέσης.

10 - Διαφωνίες

Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη αναλαμβάνουν να αναζητήσουν μια φιλική λύση. Σε αντίθετη περίπτωση, αρμόδια δικαστήρια θα είναι αυτά του νησιού της Κρήτης στην Ελλάδα.

5% έκπτωση!

Εγγραφείτε και λάβετε την αποκλειστική σας έκπτωση όταν το κατάστημά μας ανοίξει αργότερα φέτος.